OCHRONA POWIETRZA

zrodla

W ostatnim czasie wiele się słyszy o zanieczyszczeniu powietrza. Pojęcia SMOG czy NISKA EMISJA odmieniane są w mediach, przez wszystkie przypadki, a my zadajemy sobie pytanie: „Czy naprawdę to aż taki problem? Paląc węglem w naszym piecu, aż tak szkodzę? Przecież ogrzewamy nasze domy węglem czy drewnem, już całe wieki..?” Zobacz jednak jak przez 20-30 lat, zmienił się Twój telewizor czy telefon! Dlaczego w takim razie cały czas palisz w tym samym piecu?? Zauważ, jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmieniły się warunki i średnia długość naszego życia, wzrosło uprzemysłowienie, zapotrzebowanie na środki lokomocji i energię elektryczną. Wszystko to powoduje natężenie problemów oraz coraz większy uszczerbek w zasobach środowiska naturalnego.

Przygotowując tegoroczny raport „Jakość powietrza w Europie”, Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała dane z 2016 roku, dotyczące zanieczyszczenia powietrza, w około 2,5 tysiąca miast z 41 państw Europy (w tym wszystkie należące do UE). Pod lupę wzięto stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 (są to główne składniki smogu), rakotwórczego benzo(a)pirenu, tlenków azotu, a także związków siarki i ozonu. Z raportu wynika, że na terenie naszego kraju znajduje się 19 z 20 miast najbardziej zatrutych benzo(a)pirenem - najbardziej toksycznym składnikiem smogu. Benzo(a)piren (BaP) emitowany jest nie tylko przez rury samochodowe, papierosy, ale przede wszystkim stare piece i kotły.

Co jednak rozumiemy jako zanieczyszczenie powietrza? Zanieczyszczenie powietrza definiuje się zazwyczaj jako występowanie w atmosferze określonych zanieczyszczeń w ilościach, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, środowisko oraz nasze dziedzictwo kulturowe (budynki, zabytki i materiały). Zależnie od tego, jakie jest źródło powstania zanieczyszczenia, dzielimy je na sztuczne i naturalne.

Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę odległość od ziemi powstawania zanieczyszczenia, na wysokości 40 m nad ziemią tu właśnie mówimy o Niskiej Emisji. Prościej, mówiąc emisja gazów i pyłów powstających przy ziemi, np z kominów domowych, z rur samochodów.

Smog jest nienaturalnym zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku połączenia zanieczyszczeń, powietrza pochodzących z niskiej emisji ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru. Unoszący się smog sprawia, że powietrze staje się nieprzejrzyste, często o nieprzyjemnym zapachu

Zdecydowana większość Polaków uważa, że zanieczyszczenia powietrza to istotny problem i twierdzi, że powinny zostać podjęte dodatkowe środki w walce z problemami zdrowotnymi na tle zanieczyszczeń powietrza. Nasze codzienne wybory mają również wpływ na jakość powietrza, tak więc my sami możemy zrobić bardzo dużo dla poprawy jakości powietrza.

Dlatego zacznij od dziś:

  • Inwestować w sprawny piec grzewczy i dobrej jakości opał.
  • Zamiast samochodem jeździć transportem publicznym lub rowerem.
  • Zmniejszać zapotrzebowanie na energię cieplną w domu i pracy.
  • Inwestować energooszczędne urządzenia domowe, zarówno w domu jak i w miejscu pracy.
  • Wybierać produkty lokalne, by ograniczyć transport lądowy i lotniczy.
  • Angażować się na rzecz ochrony powietrza
Dodano: Środa, 12 grudnia 2018