Dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania i termomodernizację

Program czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” prowadzony przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Skierowany jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy planują częściową lub kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych. Poniżej podajemy dane kontaktowe do oddziału wrocławskiego.

Program Czyste Powietrze: Punkty Obsługi Klienta

czynne w godz. 8.00 – 15.30

Infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu

(+48) 607 700 370 (w godzinach: 8.00 - 15.30)

Infolinia NFOŚiGW

(+48) 22 459 09 45

Wrocław ul. Sztabowa 32 50-984 Wrocław

603 669 670

Ważne: Osoby niepełnosprawne są obsługiwane w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu:

ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław

 

https://wfosigw.wroclaw.pl/files/download_pl/1841_06_18_ms_czyste_powietrze_ulotka.pdf

 

Aby wypełnić wniosek należy zalogować się w portalu WFOŚIGW dostępny w linku poniżej:

https://portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programuPoprawa jakości powietrza w OSI DOLINY BARYCZY


Kolejnym źródłem ewentualnego pozyskania finansowania na wyminę źródła ciepła, jest złożenie wstępnej deklaracji w naszej gminie. Gmina Wołów wspólnie z sąsiednimi gminami z terenu Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach jednorodzinnych. Przewidujemy, że gdyby udało się uzyskać przez gminy taka dotacje to mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości nawet do 10 000 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym do 20 000 zł dla budynku jednorodzinnego i ale nie więcej niż 70 % wydatków poniesionych na inwestycję. Oczywiście w ostatecznej wersji wartości te mogą ulec zmianie. Od 4 grudnia 2018 r. chcielibyśmy aby mieszkańcy składali wstępne deklaracje udziału w projekcie. Deklaracje można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http:/ wolow.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik urzędu Miejskiego: Pani Maria Liberda, 71 319 13 66, maria.liberda@wolow.pl. Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Punkcie Obsługi Klienta oraz Wydziale Ochrony Środowiska pok. 16. Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 04 stycznia 2019 r. Należy jednak pamiętać, że wypełnienie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji ale jest jedynie wstępem do zebrania danych do wniosku jakie gminy będą następnie składały o uzyskanie środków na realizację inwestycji.

Bez Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.

 

Dodano: Środa, 12 grudnia 2018