Przedłużenie terminu na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym

opał

Gmina Wołów wspólnie z sąsiednimi gminami z terenu Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o dotację na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym (koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach jednorodzinnych. Przewidujemy, że gdyby udało się uzyskać przez gminy taka dotacje to mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w maksymalnej wysokości nawet do 10 000 zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym do 20 000 zł dla budynku jednorodzinnego i ale nie więcej niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję. Oczywiście w ostatecznej wersji wartości te mogą ulec zmianie.

Od 4.12.2018 r. chcielibyśmy aby mieszkańcy składali wstępne deklaracje udziału w projekcie. Deklaracje można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu wolow.badanie.net lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia.

Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik urzędu Miejskiego: Pani Maria Liberda, 71 319 13 66, maria.liberda@wolow.pl.

Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Punkcie Obsługi Klienta oraz Wydziale Ochrony Środowiska pok. 16. Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 20.01.2019 r. 

Należy jednak pamiętać, że wypełnienie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji ale jest jedynie wstępem do zebrania danych do wniosku jakie gminy będą następnie składały o uzyskanie środków na realizację inwestycji.

Bez Państwa aktywnego udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.

Dodano: Czwartek, 03 stycznia 2019