Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Spotkanie informacyjne NGO

Urząd Miejski w Wołowie zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z gminy Wołów na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów ogłaszanych przez Urząd Miejski w Wołowie. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

Jeżeli mają Państwo pomysł na działanie sportowe, kulturalne lub aktywizujące społeczność lokalną, to zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 16:00 w Gminnej i Miejskiej Bibliotece w Wołowie, ul. W. Sikorskiego 8.

Więcej informacji dotyczące spotkania pod numerem 71 319 13 52

Dodano: Piątek, 04 stycznia 2019