Punkt Obsługi Klienta w Lubiążu

POK Lubiąż

Lubiąski Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie mieści się w budynku Filii Wołowskiego Ośrodka Kultury, przy ul. M. L. Willmanna 12 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. Do zadań POK w Lubiążu należy:

1) udzielanie informacji na temat zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu i ich godzin pracy;

2) wydawanie wszelkich wniosków i druków obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Wołowie;

3) udzielanie informacji w sprawie prawidłowego wypełniania druków;

4) przyjmowanie wniosków, deklaracji, pism i wszelkich dokumentów kierowanych do Urzędu.

Przypominamy również, iż przy ulicy M. L. Willmanna 12 w Lubiążu funkcjonuje Agencja Pocztowa.

Dodano: Poniedziałek, 07 stycznia 2019