Sołtysi nowej kadencji

Tabliczka sołtys

Wybory sołeckie w Gminie Wołów trwały od 14 do 24 stycznia. W ich trakcie głosy oddawano w 37 sołectwach.

Głównym zadaniem sołtysa jest reprezentowanie interesów swoich mieszkańców. Sołectwo jako jednostka pomocnicza samorządu podlega organom władzy gminnej. Władzą wykonawczą sołectwa jes sołtys (którego działalność wspomaga rada sołecka), zaś uchwałodawczą - zebranie wiejskie. To w trakcie zebrań wiejskich mieszkańcy m.in. podejmują uchwały o przedsięwzięciach w swojej wsi, dzielą się swoimi uwagami i wnioskami, które adresują do sołtysa bądź władz gminy. 

Wszystkim nowo wybranym sołtysom oraz tym, na których mieszkańcy ponownie oddali większość swoich głosów, życzymy samych sukcesów. Gratulujemy!

Poniżej zamieszczamy wykaz sołtysów na następną kadencję 2019 - 2024:

1. Boraszyn - Barbara Podbucka

2. Bożeń - Agnieszka Jaguś

3. Dębno - Jan Druzgała

4. Domaszków - Tomasz Pogwizd

5. Gliniany - Marek Skorupa

6. Garwół - Justyna Brzózka

7. Golina - Krzysztof Osiński

8. Gródek - Adam Góra

9. Krzydlina Mała - Adam Grodzki

10. Krzydlina Wielka - Ryszard Szelewa

11. Lipnica - Ewa Lisowicz

12. - Lubiąż - Agnieszka Dolat

13. Łososiowice - Joanna Zator

14. Mikorzyce - Dariusz Leciejewski

15. Miłcz - Jadwiga Pasek

16. Moczydlnica Dworska - Adam Pach

17. Mojęcice - Aneta Krupka

18. Nieszkowice - Joanna Kowalczyk

19. Pawłoszewo - Izabela Bek - Kaczkowska

20. Pełczyn - Grzegorz Tymczyszyn

21. Prawików - Elżbieta Kutna

22. Proszkowa - Tomasz Baliński

23. Piotroniowice - Joanna Wyszyńska

24. Rudno - Monika Kwolik

25. Rataje - Elwira Bronowicka

26. Sławowice - Roman Kwolik

27. Siodłkowice - Helena Taper

28. Stęszów - Anna Pietras

29. Stobno - Krzysztof Wielichowski

30. Straszowice - Kazimierz Oleksy

31. Stary Wołów - Anna Ignasiak

32. Tarchalice - Anna Korzeniowska

33. Uskorz Mały - Arkadiusz Mirecki

34. Uskorz Wielki - Elżbieta Ludwig

35. Wrzosy - Agnieszka Łukaszewska

36. Warzęgowo - Krzysztof Mol

37. Zagórzyce - Celina Mastela

Dodano: Środa, 30 stycznia 2019