Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram 1

Urząd Miejski przygotował broszurę, która zawiera niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania systemu odbioru odpadów oraz zasad segregacji. Szczególnie przydatny dla mieszkańców Wołowa jest wykaz "gniazd", w których znajdują się kontenery na odpady segregowalne. Broszura jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych i można ją otrzymać w Urzędzie Miejskim. Na terenach wiejskich wystarczy zgłosić zapotrzebowanie na broszurę pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy dostarcza ją zainteresowanym. 

Dodano: Wtorek, 20 sierpnia 2013