Nowe chodniki, ścieżka rowerowa i parking

Przechodnia3

Trwa przebudowa ulicy Przechodniej w Wołowie.
W ramach inwestycji zostanie wyremontowana jezdnia o długości 220 metrów, jak również chodniki, zjazdy, miejsca postojowe, oraz odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. W zakresie tego odcinka planuje się także budowę ciągu pieszo – rowerowego. Oprócz tego na terenie od strony ul. Poznańskiej powstanie parking.

Jest drugi etap przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. Ul. Przechodnia znajduje się w strefie konserwatorskiej, dlatego chodniki i ciąg pieszo – rowerowy zostaną wyłożone granitową kostką i granitowymi płytami, tak jak przy ul. Sikorskiego.
Zadanie wykonuje Zakład Robót Drogowych Mostowych i Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II” K. Tomczak S. Tomczak Spółka Jawna z Wołowa.
Koszt inwestycji to 1 570 745,30 zł.

 

Dodano: Piątek, 15 lutego 2019