Sieć światłowodowa. Projekt obejmie ponad 2 tysiące gospodarstw domowych i szkoły

Orange światłowód

Z inicjatywy Orange Polska i przedstawicieli gminy Wołów powołano Dolnośląską Unię Światłowodową. Jej celem jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Dolnego Śląska, likwidacja „białych plam” w województwie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Celem Unii Światłowodowej jest współpraca z lokalnymi samorządami. Dzięki przystąpieniu do Unii Światłowodowej, gminy będą uczestniczyły w ustalaniu założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców i jednostek publicznych. To pomoże w likwidacji „białych plam internetowych” w województwie i przyczyni się do sprawnej realizacji inwestycji. Przystąpienie do Unii daje również możliwość promocji gminy jako lokalizacji przyjaznej inwestorom a zrealizowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie publicznych e-usług i rozwiązań typu Smart City.

Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie m.in. gminy Wołów w ramach projektu „Wrocławski i Wrocław Orange Światłowód”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).

Ważnym elementem inwestycji jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu a co za tym idzie możliwość realizowania programów edukacyjnych on-line, dostęp do nieograniczonych zasobów wiedzy i wykorzystanie ich w procesie nauczania.

Oprócz tego na obszarze gminy Wołów projekt obejmie swym zasięgiem 2 227 gospodarstw domowych w miejscowościach: BISKUPICE, GARWÓŁ, GLINIANY, KRZYDLINA MAŁA, LIPNICA, LUBIĄŻ, ŁOSOSIOWICE, MIŁCZ, MOJĘCICE, NIESZKOWICE, PEŁCZYN, PIOTRONIOWICE, PRAWIKÓW, SŁAWOWICE, STARY WOŁÓW, STOBNO, STRASZOWICE, USKORZ MAŁY, WARZĘGOWO, WOŁÓW, WRZOSY, ŻYCHLIN oraz szkoły w miejscowościach: KRZYDLINA WIELKA, LUBIĄŻ, STARY WOŁÓW, WARZĘGOWO, WOŁÓW.

Informacje o punktach adresowych, które są rozważane w procesie projektowania sieci, można pobrać ze strony https://www.orange.pl/view/popc

Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek gospodarstw domowych z listy adresów kwalifikujących się do dofinansowania (tak zwanych „białych plam” na mapie dostępu do Internetu), wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Doprowadzenie sieci do gospodarstw domowych będzie sukcesywnie realizowane do końca września 2020 r.

 

 

Dodano: Poniedziałek, 18 lutego 2019