Budowa kanalizacji w Wołowie - uwaga na utrudnienia

Utrudnienia Kościuszki

Budowa kanalizacji sanitarnej obwjmuje swym zasięgiem ulicę Kościuszki i ul. Leśną od skrzyżowania do przejazdu kolejowego. Inwestycja budowy kanalizacji w ul. Kościuszki i Leśnej polega na wybudowaniu 850 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ponad 110 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz jednej przepompowni ścieków. Realizacja jest skomplikowana ze względu na ilość istniejącej infrastruktury podziemnej, ale przede wszystkim ze względu na konieczność utrzymania ruchu drogowego w trakcie prowadzonych prac. Wykonawcą jest firma EKO-WOD ze Świdnicy, wartość kontraktu opiewa na kwotę 2 677 710,00 zł brutto.

Został już wykonany pierwszy etap inwestycji. Obecnie prace prowadzone są na wysokości sklepu Lewiatan przy ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Leśną. Ten etap potrwa do końca marca i zakończy się odtworzeniem nawierzchni na jednym pasie ruchu (sąsiadującym z wykopami).

Kolejny etap rozpocznie się na początku kwietnia. Prace będą prowadzone w ulicy Leśnej i będą się wiązały z zamknięciem dla ruchu jednego pasa jezdni pomiędzy torami a skrzyżowaniem z ul. Kościuszki ze względu na budowaną w tym pasie kanalizacją. Po zakończonych robotach przewidziane jest odtworzenie nawierzchni na całej szerokości jezdni zgodnie z decyzją zarządcy drogi.

Inwestycja pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Wołów ul. Leśna i ul. T. Kościuszki” jest realizowana w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów” realizowanego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej którego celem jest skanalizowanie tych części miasta które tej kanalizacji nie miały.

Łącznie przewidziane jest w ramach projektu wybudowanie blisko 29 km kanalizacji, wzrost stopnia skanalizowania z 89% na 99%, jak również podłączenie około 1 828 osób do nowo wybudowanej kanalizacji.

 

 

Dodano: Wtorek, 19 lutego 2019