Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium

Studium

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów

OGŁOSZENIE

WNIOSEK

Dodano: Środa, 20 lutego 2019