Ruszyły prace nad projektem budżetu Gminy Wołów na rok 2014

Herb Wołowa

Na podstawie zapisów Uchwały Nr XI/86/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu roku 2014 i możliwości składania wniosków do tego projektu na rok 2014.

Burmistrz Gminy Wołów informuje, że począwszy od dnia 14 sierpnia roku 2013 rozpoczną się prace związane z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Wołów na rok 2014. W związku z powyższym powiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków do tego projektu zgodnie z poniższym wzorem.

Dodano: Piątek, 23 sierpnia 2013