Jarmark Wielkanocny 2019

Jarmark Wielkanocny 2019

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w tegorocznym Jarmarku Wielkanocnym, który tradycyjnie odbędzie się na wołowskim Rynku, 13 kwietnia 2019 r.

Do udziału zapraszamy lokalnych rękodzielników, artystów, drobnych przedsiębiorców handlowo-usługowych oraz lokalne organizacje pozarządowe.

Termin zgłoszeń upływa 29 marca 2019 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami oraz wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia do sekretariatu WOK osobiście, drogą mailową lub faxem. Wszelkie informacje pod nr tel. 713892643, fax 71 389 14 42.

Wszelkie dokumenty, niezbędne do zgłoszenia Wystawcy, odnaleźć można na stronie WOK pod >>> http://www.wok-wolow.pl/?p=10461

Dodano: Wtorek, 05 marca 2019