Oferta na realizację zadania publicznego - "Champion"

Biznes

W dniu 28 lutego 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Wołowski Klub Bokserski „Champion” na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja i prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia dla kobiet”

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: renata.studenna@wolow.pl.

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Informacja Champion 2019

Oferta Champion

Dodano: Środa, 06 marca 2019