Powszechna akcja odszczurzania na terenie Gminy Wołów

Deratyzacja

Od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 2 listopada do 30 listopada tego roku odbędzie się powszechna akcja odszczurzania na terenie Gminy Wołów.
Akcja obejmie wszystkie obiekty państwowe, komunalne, spółdzielcze, prywatne - wszyscy właściciele nieruchomości/zarządcy są zobowiązani do jej przeprowadzenia poprzez zakupienie i wyłożenie trutki na szczury.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: miejsca gromadzenia odpadów, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.
Właściciele/zarządcy nieruchomości w związku z planowanymi akcjami odszczurzania powinni m.in.:
-powiadomić mieszkańców nieruchomości o terminie deratyzacji,
-dokonać wszelkich napraw, które uniemożliwią szczurom wtargnięcie do budynków i pomieszczeń.

SZCZEGÓŁY - OBWIESZCZENIE (w tym: wykaz obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w związku z planowaną akcją odszczurzania)

Dodano: Czwartek, 07 marca 2019