Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 18 marca 2019 r.; godz. 9:20

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019-2030.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Dodano: Środa, 13 marca 2019