Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert - sport

piłka nożna

Informacja o wynikach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019.

INFORMACJA

Dodano: Piątek, 15 marca 2019