Spotkanie Burmistrza Gminy Wołów z Sołtysami

spotkanie z sołtysami3

W czwartek 15 marca 2019 roku w sali widowiskowej Wołowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Dariusza Chmury z Sołtysami i Radami Sołeckimi Gminy Wołów. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołowie Jan Tomków przywitał wszystkich sołtysów, w tym 11 nowo wybranych. Szczególnie przywitany został sołtys Dębna Jan Druzgała, który obecnie jest najstarszym stażem sołtysem - w swojej miejscowości pełni tę funkcję od 27 lat.

 

Na spotkaniu poruszono temat funduszu sołeckiego, o którym informacji udzieliła Małgorzata Krzeszowska z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wołowie. Prezes Danuta Jelec w swoim wystąpieniu poruszyła temat ilości odpadów jakie przyjmuje PGK oraz zwróciła uwagę, że mieszkańcy wsi lepiej radzą sobie z segregacją odpadów.

 

Burmistrz zapowiedział, że OSiR w Wołowie będzie zajmować się koszeniem traw na terenach wiejskich. Niebawem również zostanie ogłoszony kolejny przetarg na oświetlenie uliczne w Gminie Wołów. Podczas rozmów na temat problemów w miejscowościach wiejskichwłodarz Gminyzwrócił uwagę na konieczność kontynuowania spotkań na terenach wiejskich.

 

Po części oficjalnej Burmistrz, Prezes PGK oraz Małgorzata Krzeszowska pozostali do dyspozycji gości, a rozmowy trwały do godzin wieczornych.

 

Dodano: Poniedziałek, 18 marca 2019