Będzie remont ul. Rawickiej

Rawicka1

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu rozstrzygnęła przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 339 w Wołowie - odcinek od ronda w kierunku rozwidlenia dróg przy samolocie.

Jezdnia będzie mieć nową nawierzchnię, a oprócz tego zostanie wyburzony mostek od strony ul. Wrocławskiej. Most bliżej ronda na skrzyżowaniu z ul. Garwolską zostanie wyremontowany. Celem przebudowy jest uzyskanie jednorodnej szerokości jezdni, poprawienie odwodnienia drogi oraz połączenie z wyremontowanymi już odcinkami.

Pierwszy etap inwestycji zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostku oraz uzyskanie stosownego pozwolenia w zakresie powyższego zadania w terminie trzech miesięcy od podpisania umowy z inwestorem (woj. dolnośląskim). Drugim etapem jest wykonanie wszystkich robót budowlanych w terminie dwóch miesięcy od otrzymania pozwolenia.

Wykonawcą jest firma Berger-Bau Polska sp. z o.o. z Wrocławia. Całość inwestycji opiewa na kwotę 2 593 707,47 zł. Gmina Wołów w tym roku budżetowym zabezpieczyła na to zadanie środki w wysokości 406 153,50 zł jako dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego – właściciela drogi.
Ze względu na to, że zakres prac nie obejmuje remontu chodnika, burmistrz Dariusz Chmura zapowiedział, że w planach jest podpisanie stosownego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w zakresie wybudowania przez samorząd Wołowa ciągu – pieszo rowerowego przy ul. Rawickiej.

 

 

Dodano: Poniedziałek, 18 marca 2019