Zabezpieczono miejsca lokalizacji pojemników i kontenerów na odpady komunalne

Herb Wołowa

W ostatnich dniach trwały końcowe prace nad przygotowaniem i zabezpieczeniem miejsc lokalizacji pojemników i kontenerów na odpady komunalne. Ich zakres dotyczył wyłożenia nawierzchni kostką betonową lub granitową oraz montażu ścianek składających się ze stalowych słupków i drewnianych desek.

Prace były prowadzone na ulicach: Reja, Kąpielowej, Skarbowej, Zwycięstwa i Koszarowej. Do realizacji zadania, którego wartość wyniosła ok 33 ooo zł brutto, niezbędne było pozwolenie budowlane i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

W związku z wykryciem błędów konstrukcyjnych niezbędne będzie dokonanie drobnych poprawek. Wszystkie prace mają zostać zakończone do 05.09.2013r.

Dodano: Poniedziałek, 02 września 2013