Jest szansa na przystań w Lubiążu

Gmina Wołów przystąpi do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna, które ma m.in. na celu aktywizację rzeki Odry. Stowarzyszenie będzie aplikować o środki na budowę dwóch przystani w Lubiążu i Ścinawie.

Radni uchwalili 13 głosami „za” przy 8 wstrzymujących się wolę przystąpienia do powyższego stowarzyszenia. Uchwała została przygotowana z inicjatywy radnych Jana Tomkowa, Rafała Borzyńskiego oraz Mariana Szpaka. Partnerem w stowarzyszeniu jest Gmina Wołów, Gmina Ścinawa, Gmina Lubin, Powiat Lubiński, Województwo Dolnośląskie.

Głosowanie na sesji Rady Miejskiej 27 marca zostało poprzedzone posiedzeniem wspólnym komisji.

Burmistrz Dariusz Chmura w trakcie posiedzenia powiedział, że Odra jest istotna pod kątem promocji Gminy Wołów, a dzień wcześniej, w trakcie wizyty w Wołowie wspominał o niej sam Prezydent RP Andrzej Duda.

 - Lubiąż nie może pozostać poza marginesem – powiedział Dariusz Chmura – po spotkaniu z prezydentem jestem jeszcze bardziej pewny, że trzeba inwestować w Odrę.

Radny Marian Szpak stwierdził, że plany dotyczące budowy przystani w Lubiążu trwają od 10 lat i gmina nigdy nie był tak blisko ich realizowania. Wspomniał, że obecnie statki, które przepływają obok Lubiąża, wpłyną do Wrocławia, skąd turyści mogą dopiero przesiąść się do innego środka transportu, by wrócić w celu zwiedzania klasztoru. – Szereg ludzi nie może zrozumieć, dlaczego Lubiąż nie ma przystani – mówił radny.

Radny Rafał Borzyński stwierdził, że składka członkowska w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna (2 zł od mieszkańca rocznie) jest relatywnie niską kwotą w stosunku do tej, jaka może być pozyskana przez partnerów projektu na budowę przystani (ok. 2 mln zł).

 - Gmina wspólnie z partnerami ma zdecydowanie większe szanse – wyjaśnił radny Borzyński, który jako przykład realnych korzyści dla gminy wynikających z członkostwa w różnych stowarzyszeniach podał uczestnictwo samorządu w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej. Gdyby Gmina Wołów nie była członkiem tego podmiotu, nie miałaby szansy, by w pojedynkę sama pozyskać tak dużą kwotę na budowę ścieżki rowerowej Wołów – Lubiąż. W tym roku zostanie wykonana niezbędna dokumentacja dotycząca budowy przystani.

Radny Łukasz Ciołek zapowiedział, że radni z jego ugrupowania wstrzymają się od głosu. Radny wyraził wcześniej swoje wątpliwości wynikające z  - jak to ujął – politycznej działalności stowarzyszenia. Radny przyznał jednak, że po rozmowie z burmistrzem Dariuszem Chmurą i wysłuchaniu jego argumentów, zmienił zdanie, by dać stowarzyszeniu szansę na realizację swoich planów dot. Odry.

Dodano: Piątek, 29 marca 2019