Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej - utrudnienia

Kanalizacja 338 Leśna2

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie informuje, że trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej nr 338 na ulicach Kościuszki i Leśnej w Wołowie. Pierwszy etap prac dobiega końca.

W pierwszym tygodniu kwietnia wykonawca, firma Eko-Wod ze Świdnicy wejdzie w pas jezdni w ul. Leśnej w okolicach rozwidlenia dróg i będzie kontynuowała prace w kierunku przejazdu. Na tym odcinku może dochodzić do poważniejszych utrudnień w ruchu, w zwiąku z tym, jak informuje Jan Janas, prezes PWK, planuje się prace w godzinach popołudniowych – od 16:00 do 24:00, kiedy ruch jest znacznie mniejszy. W celu zachowania drożności drogi przewidziane jest ręczne kierowanie ruchem, prowadzone przez osoby do tego przeszkolone. Planowane zakończenie realizacji zadania zakłada się na koniec maja, łącznie z kompleksowym odtworzeniem nawierzchni.

Inwestycja budowy kanalizacji w ul. Kościuszki i Leśnej polega na wybudowaniu 850 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ponad 110 m kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz jednej przepompowni ścieków. Realizacja jest skomplikowana ze względu na ilość istniejącej infrastruktury podziemnej, ale przede wszystkim ze względu na konieczność utrzymania ruchu drogowego w trakcie prowadzonych prac. Wartość kontraktu podpisanego z wykonawcą inwestycji opiewa na kwotę 2 677 710,00 zł brutto.

Inwestycja pn. „Kanalizacja sanitarna w miejscowości Wołów ul. Leśna i ul. T. Kościuszki” jest realizowana w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wołów” realizowanego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej którego celem jest skanalizowanie tych części miasta które tej kanalizacji nie miały.

Łącznie przewidziane jest w ramach projektu wybudowanie blisko 29 km kanalizacji, wzrost stopnia skanalizowania z 89% na 99%, jak również podłączenie około 1 828 osób do nowo wybudowanej kanalizacji.

Dodano: Środa, 03 kwietnia 2019