Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów

Biznes

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

Wołów, 02.04.2019 r.

 

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019

 

 

W ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 38/2019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 21 lutego 2019 r. w wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert:

 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania

1

Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem

XIII Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

2

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych

Zielona Noc na Slot Art. Festival 2019.

3

Fundacja Cechownia Artystyczna

Festiwal Ale Wiocha 2 (Bajki i Baśnie)

4

Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”

IX Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych – impreza organizowana cyklicznie.

5

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”

Jubileusz 45-lecia Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie” oraz warsztaty taneczne i muzyczne w Świnoujściu dla „ Małego Warzęgowa”.

6

Stowarzyszenie „W Rudnie jest Cudnie”

Weekendowe kino plenerowe „Pod chmurką”

7

Stowarzyszenie Muzyczne „Gospel Rock”

Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży  oraz dorosłych z terenu Gminy Wołów.

8

Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”

VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej w dniu 03.08.2019 r.

9

Stowarzyszenie Osób  Niepełnosprawnych w Wołowie

KULTURA- to jest TO!

10

Wołowski Klub Sportowy TRAF

Organizacja II Przeglądu Tańca Nowoczesnego dzieci i młodzieży Gminy Wołów

11

Parafia pw. św. Walentego w Lubiążu

Kultura w cieniu św. Walentego.

 

W wyniku oceny formalnej odrzucono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania

Błąd formalny                (powód odrzucenia oferty)

1

Fundacja Cechownia Artystyczna

Festiwal Ale Wiocha 2 (Bajki i Baśnie)

1.Oferta nie zawiera wkładu finansowego  nie mniejszego niż 10% całkowitego kosztu zadania.

2. Oferta nie zawiera wymaganych załączników.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”

Jubileusz 45-lecia Dolnośląskiego Zespołu Folklorystycznego „Warzęgowianie” oraz warsztaty taneczne i muzyczne w Świnoujściu dla „ Małego Warzęgowa”.

Oferta nie zawiera wkładu finansowego  nie mniejszego niż 10% całkowitego kosztu zadania.

 

Pozostałym wnioskodawcom, po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, przyznano następujące środki:

 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania

Wysokość przyznanych środków

1

Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem

XIII Ponadregionalny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej.

8.000,00

2

Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych

Zielona Noc na Slot Art. Festival 2019.

20.000,00

3

Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic „Dwór Mojęcice”

IX Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych – impreza organizowana cyklicznie.

7.000,00

4

Stowarzyszenie „W Rudnie jest Cudnie”

Weekendowe kino plenerowe „Pod chmurką”

4.000,00

5

Stowarzyszenie Muzyczne „Gospel Rock”

Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży  oraz dorosłych z terenu Gminy Wołów.

15.000,00

6

Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda”

VII Festiwal Produktu Lokalnego w Krzydlinie Wielkiej w dniu 03.08.2019 r.

1.200,00

7

Stowarzyszenie Osób  Niepełnosprawnych w Wołowie

KULTURA- to jest TO!

7.000,00

8

Wołowski Klub Sportowy TRAF

Organizacja II Przeglądu Tańca Nowoczesnego dzieci i młodzieży Gminy Wołów

10.000,00

 

Parafia pw. św. Walentego w Lubiążu

Kultura w cieniu św. Walentego.

15.000,00

 

Suma środków przyznanych w konkursie: 87.200,00zł

 

 

 

Dodano: Środa, 03 kwietnia 2019