Pieniądze na zabytki w Gminie Wołów

Kościół Krzydlina Mała

190 000 złotych – taką łączną kwotę otrzymają parafie i fundacja na remont pięciu zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Gminy Wołów.

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Krzydlinie Małej otrzyma 35 000 zł dotacji na remont dachu budynku nowicjatu (dawnej plebanii). Obiekt pochodzi z XVIII w.
Kolejną parafią, która otrzyma pieniądze na remont, będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Walentego w Lubiążu – 30 000 zł na zakończenie remontu dachu w kościele. Druga dotacja związana z Lubiążem trafi do Fundacji Lubiąż – 50 000 zł. Zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracji rzeźbiarskiej na elewacji pałacu opatów z lat 1691 – 1699.
Dotację otrzymała także Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym, która przeprowadzi remont odtworzeniowy kościoła filialnego pw. św. Jadwigi w Łososiowicach. Będzie to czwarty etap inwestycji polegający na remoncie ścian. Parafia otrzyma kwotę 35 000 zł. Budynek kościoła pochodzi z XIX wieku.
Parafia Prawosławna Świętego Dymitra z Sołunia w Starym Wołowie otrzyma 40 000 zł na remont dzwonnicy pochodzącej z XIX wieku, wzmocnienie krokwi oraz wykonanie nowego pokrycia dachu.

Dotacje o których mowa pochodzić będą z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego. Środki na ochronę zabytków są przyznawane co roku w łącznej kwocie 5 mln zł.

 

 

Dodano: Czwartek, 04 kwietnia 2019