Informacja w sprawie bonifikaty do opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

bonifikata

INFORMACJA W SPRAWIE

BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

 

Przypominamy, że warunkiem udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. i Uchwały Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 lutego 2019 r., są:

1) złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej,

2) brak zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

Przed złożeniem wniosku należy uregulować wszelkie zaległości wraz z odsetkami, których wysokość prosimy sprawdzić w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miejskiego w Wołowie przy ul. M. J. Piłsudskiego 27, tel. 71/ 319 14 19.

 

UCHWAŁA NR IV/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

 

 

Dodano: Poniedziałek, 13 maja 2019