Dofinansowanie na wóz strażacki dla OSP

Wóz strażacki

Gmina Wołów otrzymała dofinansowanie na zakup wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej.

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Zakup wozu zostanie zrealizowany ze środków pochodzących z budżetu Gminy Wołów w kwocie 250 000 zł, a oprócz tego w/w dotacji w kwocie 150 000 zł oraz 310 000 zł z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodano: Środa, 15 maja 2019