Oświadczenie burmistrza Dariusza Chmury

Oświadczenie

Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie burmistrza Dariusza Chmury dotyczące sytuacji w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie:

"Szanowni Państwo,
Mieszkańcy gminy Wołów i powiatu wołowskiego,
z niepokojem przyjąłem informację o zawieszeniu prac oddziałów ginekologii i neonatologii zlokalizowanych w dolnobrzeskich oddziałach Powiatowego Centrum Medycznego. Sytuacja nie jest dla mnie zaskoczeniem, bowiem od początku bieżącej kadencji informowałem zarówno starostę Janusza Dziarskiego, jak i pozostałych wspólników spółki na temat niepokojących wyników finansowych PCM sp. z o.o. i oczekiwań personelu, zarówno lekarskiego, jak i pozostałych pracowników.
Od listopada ubiegłego roku przeprowadziłem wiele konsultacji i analiz dotyczących możliwości ratowania Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie. Dobrze wykorzystane miesiące na pracę koncepcyjną skłaniają mnie do kilku rozwiązań, które wymagają konsultacji społecznych, ale przede wszystkim rozmów między samorządowcami. Nie ma czasu, trzeba niezwłocznie podjąć decyzję. Jestem otwarty na propozycję daleko idących zmian, o czym mówię już od lutego.
1. Pierwszym rozwiązaniem, co naturalne, jest zgodna praca wszystkich gmin pod egidą starosty Janusza Dziarskiego, który powinien przedstawić nam jasno sformułowany plan reformy służby zdrowia. Stwórzmy mapę drogową i działajmy ze zgodnie wytyczoną ścieżką.
2. Drugim rozwiązaniem jest likwidacja Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie działającego w obecnej formie. Jeśli jako wspólnik mamy dokładać środki finansowe, a jednocześnie ogranicza się nam wpływ na funkcjonowanie jednostki, logicznym rozwiązaniem jest utworzenie dwóch osobnych spółek. Wołowskie Centrum Medyczne miałoby działać na terenie szpitala i przychodni w Wołowie. Przy przyjęciu tego scenariusza, zaproponuję staroście Januszowi Dziarskiemu wstąpienie do spółki, ponieważ powiat wołowski jest właścicielem budynków. W przypadku odrzucenia tej propozycji uważam, że uczciwe będzie przeniesienie własności szpitala i przychodni na rzecz gminy Wołów, tak jak uczynił zarząd powiatu z budynkiem Liceum Ogólnokształcącego im. Ossolińskich w Brzegu Dolnym.
Liczyłem, że będący koalicjantem Porozumienia Powiatowego Wspólnota starosta Janusz Dziarski podejmie działania zmierzające do ratowania sytuacji finansowej spółki, a także przedstawi wizję funkcjonowania służby zdrowia na naszym terenie. Niestety, pomimo jasno zdefiniowanej roli starosty w funkcjonowaniu opieki medycznej na terenie powiatu uważam, że dziś po stronie naszych partnerów z powiatu nadal nie ma strategii oraz zarządzania tym poważnym kryzysem.
Czeka nas trudny czas decyzji. Podczas tych debat nie będzie zwycięzców. Jeśli nie znajdziemy logicznego wyjścia z sytuacji, wszyscy będziemy przegrani.
Moim celem jest zabezpieczenie interesów mieszkańców gminy Wołów.
Liczę na Państwa zaangażowanie i wsparcie.

 

Z poważaniem,

Dariusz Chmura,

Burmistrz Gminy Wołów"

Dodano: Piątek, 17 maja 2019