Strażackie święto w Wołowie

PODS20195

Zasłużeni strażacy otrzymali w niedzielę awanse oraz odznaczenia. Burmistrz Dariusz Chmura podziękował ochotniczym strażom pożarnym za ich wkład oraz zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności.

Uroczysta parada z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka przeszła ulicami miasta. Msza święta w intencji strażaków została odprawiona w kościele pw. św. Wawrzyńca. Poczty sztandarowe i zaproszeni goście udali się do Rynku, gdzie nastąpiła część oficjalna obchodów. Przy okazji mieszkańcy mogli z bliska przyjrzeć się wozom strażackim, jakie na co dzień wyjeżdżają na akcje ratowniczo – gaśnicze na terenie powiatu wołowskiego.

Burmistrz Dariusz Chmura podziękował druhowi Zdzisławowi Ozimkowi z okazji ukończenia 65. roku życia i przejścia w stan spoczynku, za dotychczasowa wieloletnią czynną służbę podczas działań ratowniczych jako ochotnik straży pożarnej w Lubiążu. Oprócz tego decyzją burmistrza Gminy Wołów za zaangażowanie i współpracę w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Wołów wyróżnieni zostali pani Olga Pikulska, asp. Ireneusz Augustynowicz, mł. asp. Paweł Drożdżowski.

Podziękowania od społeczności Gminy Wołów za wsparcie udzielone przez Zakład Karny otrzymali: zastępca dyrketora Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu ppłk Dariusz Kulesz oraz zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie ppł Hendryk Chomin. Otrzymane wyposażenie przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, umożliwiając realizację zadań z zakresu działań ratowniczych oraz medycznych.

Podziękowanie za bohaterską akcję

Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie za wzorową i bohaterską postawę, która przyczyniła się do uratowania 10 osób z płonącego budynku wielorodzinnego w dniu 28 kwietnia tego roku w miejscowości Uraz w powiecie trzebnickim, nagrodą pieniężną zostali wyróżnieni asp. Roman Narolski, mł. asp. Paweł Tabisz, mł. asp. Jakub Jarmuszczak, st. ogn. Krzysztof Zacharkiewicz, mł. ogn. Krzysztof Zieniuk, mł. ogn. Łukasz Wróblewski, st. sekc. Jarosław Kozak.

Podziękowaniami od Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie za wieloletnią owocna współpracę i zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz zrozumienie braci strażackiej wyróżnieni zostali pan Piotr Grobelny, druh Józef Tatarczuk, druh Jarosław Pielich.

Za prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności powiatu wołowskiego dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi od Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego zostali wyróżnieni: st. kpt. Ryszard Oraczewski, kpt. Ilona Cytawa, kpt. Daniel Lisiecki, mł. asp. Paweł Tabisz, st. sekc. Jan Juzwa.

Za wzorową służbę i pracę oraz zaangażowanie w sprawy ratownictwa i ochronyprzeciwpożarowej, nagrodą Burmistrza Brzegu Dolnego uhonorowani zostali: druh Przemysław Antczak, druh Kamil Cymbor, druh Kamil Frankowski, druh Mirosław Kaczor, druh Krystian Kucharski, druh Janusz Łukaszczyk, druh Mirosław Maćko, druh Bartłomiej Padło, druh Mariusz Wiosna, druh Aleksander Wojtas, druh Jakub Trzusło.

Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu działań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym, nagrodą Burmistrza Brzegu Dolnego uhonorowane zostały: druhna Anna Czarna, druhna Kinga Jagielska, druhna Agnieszka Kasiewicz.

Za współpracę oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Brzeg Dolny, nagrodą Burmistrza Brzegu Dolnego uhonorowana została prezes OSP Brzeg Dolny – druhna Monika Charłampowicz.

Za owocną współpracę oraz zaangażowanie w sprawy ratownictwa i ochrony na rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta i Gminy Brzeg Dolny, nagrodą Burmistrza Brzegu Dolnego uhonorowani zostali strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie: Asp. Anna Kuratewicz, Mł. ogn. Tomasz Paduch.

Decyzją Wójta gminy Wińsko Jolanty Krysowatej - Zielnica za zaangażowanie w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Wińsko wyróżnieni zostali: mł. ogn. Piotr Bober, mł. ogn. Przemysław Ryśkiewicz, st. sekc. Przemysław Woch.

Decyzją Wójta Gminy Wińsko Pani Jolanty Krysowatej - Zielnica za zaangażowanie i współpracę w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej w gminie Wińsko wyróżnione zostały jednostki OSP: OSP Wińsko, OSP Smogorzów Wielki, OSP Krzelów, OSP Orzeszków, OSP Wyszęcice.

Decyzją Zarządu PCC Rokita S.A. za wkład w poprawę bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej PCC Rokita S.A. oraz społeczności lokalnej wyróżnieni zostali: asp. Roman Narolski, ogn. Paweł Przybytek, st. sekc. Sebastian Jarmuszczak, ratownik Przemysław Antczak, ratownik Tomasz Woch, ratownik Mariusz Ozimek, ratownik Kacper Zawada.

Medale i awanse

1.Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył Srebrnym Medalem za długoletnią służbę st. bryg. Wojciecha Maciejewskiego, st. bryg. Jarosława Nadwodnego, mł. bryg. Pawła Gibka. Medale zostały wręczone podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 18 maja we Wrocławiu.

2. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” mł. ogn. Krystiana Kucharskiego.

3. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Złotym Medalek za zasługi dla pożarnictwa został odznaczony druh Paweł Perzyński.

4. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: druhna Monika Charłampowicz oraz druh Sebastian Bujacz.

5. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego Brązowym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: druh Grzegorz Gryzan oraz druh Kacper Krakowski.

6. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wołowie Odznaką „Strażak Wzorowy”odznaczony został druh Przemysław Piszczyk.

7. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wołowie został wyróżniony ratownik WOPR w Legnicy pan Marek Szaynowski.

8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał z dniem 4 maja 2019 r. stopnie:

Starszego brygadiera: bryg. Jarosławowi Nadwodnemu

Młodszego brygadiera: st. kpt. Pawłowi Gibkowi

9. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja 2019 roku stopień:

Aspiranta: mł. asp. Marcinowi Michułce

10. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu rozkazem personalnym z dnia 19 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 4 maja 2019 roku wyższe stopnie służbowe:

Ogniomistrza: mł. ogn. Pawłowi Przybytkowi, mł. ogn. Krzysztofowi Zieniukowi

Stopień młodszego ogniomistrza:st. sekc. Mirosławowi Maćko, St. sekc. Pawłowi Siepce, St. sekc. Grzegorzowi Wachnie,

Stopień starszego sekcyjnego Sekc. Przemysławowi Wochowi

10. Komendant Powiatowy PSP w Wołowie rozkazem personalnym z dnia 23 kwietnia 2019 r. nadał z dniem 4 maja 2019 r. stopień:

Starszego strażaka: Strażak Aleksandrze Myślickiej, Strażakowi Piotrowi Waignerowi, Strażakowi Kacprowi Walniczkowi.

Dodano: Poniedziałek, 20 maja 2019