XI Sesja Rady Miejskie w Wołowie - 27 czerwca 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie. 

Porządekobrad Sesji Rady Miejskiej Wołowie w dniu 27 czerwca 2019 r.; godz. 12:00

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wołów 2018.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wołów 2018.
 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2018 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2018 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2018 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2018 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2018 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2018 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

 

Dodano: Wtorek, 18 czerwca 2019