Szkolenie pn. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie terenowe”

Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie terenowe

W dniach 27 – 28 czerwca 2019 r. Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa na zlecenie Gminy Wołów przeprowadzi szkolenie pn. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych – szkolenie terenowe” skierowane do sprzedawców alkoholu. Zadanie zostało wpisane do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Wołów na 2019 rok. Szkoleniem zostaną objęte wszystkie działające na terenie Gminy Wołów punkty sprzedaży alkoholu w liczbie 62.

Program szkolenia:

1) Prawne aspekty sprzedaży i podawania alkoholu.

a) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art.15, art. 43).

b) Artykuł 208 Kodeksu Karnego a sprzedaż alkoholu nieletnim.

c) Utrata zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Art. 18 ust. 10 pkt. 10 oraz ust. 12).

d) Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego – cofnięcie zezwolenia na podstawie jednorazowej sprzedaży alkoholu nieletniemu.

e) Interdyscyplinarna współpraca z instytucjami.

 

2) Jak odmawiać małolatom – psychologiczny trening asertywności.

a) Zasady odmawiania sprzedaży napojów alkoholowych oraz przykłady próśb o okazanie dowodu osobistego.

b) Odmowa powodująca agresję i stres.

c) Odmowa wzmagająca frustrację.

Dodano: Środa, 26 czerwca 2019