Inwestycja dobiegła końca

Przebudowa 338 gotowa

Dobiegły końca dwa pierwsze etapy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Obecnie trwają odbiory techniczne.

Pierwsze dwa etapy inwestycji były realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. Zadanie opiewa na kwotę ponad 9,2 mln zł i jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dwa pierwsze etapy tego przedsięwzięcia prowadzone przy ul. Wiejskiej oraz Ludowej. Została tu wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, nowe oświetlenie. Przy ul. Ludowej powstał również nowy chodnik z ciągiem pieszo – rowerowym. Podczas inwestycji został skorygowany łuk od strony ul. Ludowej w kierunku ul. Poznańskiej. Jezdnia ma posiadać pas do skrętu w lewo w ul. Garwolską. Aktualnie przy ul. Ludowej ma zostać wyłożona ostatnia warstwa asfaltu, zostały obsiane pasy zieleni.

Jednym z najistnotniejszych elementów realizacji kolejnego i ostatniego zarazem etapu przebudowy będzie budowa skrzyżowań o ruchu okrężnym przy ul. Piłsudskiego (zkrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego) oraz ul. Kościuszki w Wołowie (skrzyżowanie z ul. Leśną). Zostanie wybudowana także sieć ścieżek rowerowych, a na niektórych ulicach zmieni się stała organizacja ruchu. Każdy odcinek drogi zyska nową nawierzchnię.

 

Dodano: Wtorek, 09 lipca 2019