Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż

Umowa na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wziął udział w podpisaniu umowy na zaprojektowanie stopnia wodnego Lubiąż na Odrze w rejonie wsi Gliniany. W uroczystości wziął udział również Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Zakres inwestycji obejmie:

  • budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej , której celem jest ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozyjnych w korycie rzeki,
  • poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych,
  • produkcję ekologicznej energii elektrycznej,
  • poprawa warunków żeglugowych.

 

W ramach obiektu powstaną m.in.:

  • czteroprzęsłowy jaz,
  • dwukomorowa śluza żeglugowa,
  • przepławka dla ryb,
  • elektrownia wodna.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Prace projektowe zakończą się najpóźniej w I kwartale 2023 r.

 

Dodano: Poniedziałek, 12 sierpnia 2019