Lubiąż i Krzydlina Wielka laureatami konkursu "Piękna Wieś Dolnośląska 2012"

Odnowa wsi dolnośląskiej

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych  i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.  Opierając się na założeniu, iż na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie – Konkurs  sprawia, iż wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które  w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy.

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach : „Najpiękniejsza Wieś”, „Najpiękniejsza Zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi” oraz „Najlepszy start w Odnowie Wsi".

Do udziału w tegorocznej, czwartej   już edycji konkursu, zgłoszono  ogółem 48 wsi z 28 gmin, tj. więcej niż w roku poprzednim.

W ramach IV kategorii konkursowych zgłoszono 14 wsi w kategorii "Najpiękniejsza wieś", 6 zagród w kategorii "Najpiękniejsza zagroda”, 20 projektów do kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" oraz 13 projektów w kategorii „Najlepszy start w Odnowie Wsi”.

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez Marszałka Województwa, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

W kategorii "Najlepszy start w Odnowie Wsi" Komisja przyznała III miejsce przedstawicielom Gminy Wołów - Krzydlinie Wielkiej.

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o naszym Laureacie możemy przeczytać: "Mieszkańcy mówią o sobie, że wyróżnia ich tradycja i aktywność  – i tak jest niewątpliwie. To kolejny przykład wsi, która bazując na własnej tożsamości, tradycji buduje swój rozwój. W czerwcu 2011 powstaje Stowarzyszenie i niemal od razu Grupa przechodzi 3-miesięczne szkolenie z zakresu aktywizacji społeczeństwa, pozyskiwania i rozliczania środków. Świadczy to o bardzo dojrzałym podejściu mieszkańców do planowania rozwoju swojej miejscowości. Zrealizowane w ciągu roku projekty, w tym: oznakowanie wsi, wykonanie chodników, odrestaurowanie krzyża przydrożnego - miały na celu zniwelowanie głównych barier rozwojowych wsi na I etapie swojej przygody z Odnową. Dodatkowo mieszkańcy zebrali materiały o swojej wsi 1945 r. i opublikowali książkę – „Wspomnienia do teraźniejszości”, zorganizowano koncert wielkanocny „Kamień rzucony jest” oraz warsztaty tematyczne . Krzydlina Wielka słynie także ze swojego produktu lokalnego - sękacza kredowskego. W realizacji są już kolejne projekty mające na celu poprawę jakości życia w tej niezwykłej miejscowości."

W kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie  Odnowy Wsi" wyróżnienie otrzymał Lubiąż.

Na stronie UMWD czytamy:  "Lubiąż to przykład wsi, w której działające Stowarzyszenie Lubiąż za cel postawiło sobie promocję i rozwój miejscowości na bazie jej głównych walorów historycznych i zasobów takich jak legendy, budynki, klasztor. Realizacja projektów jest ściśle zaplanowana a środki na ich realizację pozyskiwane są z różnych źródeł. Wieś w skrócie charakteryzuje tzw. projektowe myślenie, sprecyzowane plany, promocja poprzez wszelkie możliwe środki przekazu. Sztandarowa impreza jaką jest inscenizacja historyczna Oblężenie klasztoru, rok rocznie ściąga do Lubiąża kilka tysięcy ludzi. Na tej bazie planowane są inne, połączone ze sobą projekty tak by każdy kto tam zawita otrzymał gotową ofertę spędzenia wolnego czasu i zapoznania się z historią i tradycją tej niezwykłej miejscowości."

Szczegółowe informacje na tej stronie.

Dodano: Poniedziałek, 03 września 2012