Oświadczenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie zmiany zarządu w Powiecie Wołowskim

Dariusz Chmura

Szanowni Państwo,

podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Wołowskiego doszło do zawiązania zaskakującej koalicji PiS z PO. Starosta Janusz Dziarski (PiS) wymienił skład zarządu powiatu - osłabiając tym samym głos Gminy Wołów.

Nowa koalicja, która powstała w powiecie z połączenia przedstawicieli Platformy Obywatelskiej z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, jest tym bardziej zaskakująca, że obie partie polityczne są ze sobą w nieustającym konflikcie. Dlatego pojawia się pytanie: czy na poziomie lokalnym członkowie obu partii będą potrafili realizować działania, które są sprzeczne z ogólnokrajową polityką tych wzajemnie zwalczających się ugrupowań?

Wszystkie moje działania zawsze podejmuję z myślą o mieszkańcach Gminy Wołów. Tym samym kierowałem się w przypadku Powiatowego Centrum Medycznego. Próby porozumienia z samorządowcami z Brzegu Dolnego inicjowałem od dłuższego czasu. Już jesienią, po wyborach samorządowych, chciałem byśmy wypracowali wspólny plan działań dla powiatu. Niestety, brak decyzji powiatowych radnych z Brzegu Dolnego o wejściu w koalicję z PPW doprowadził do zawarcia koalicji z radnymi z PiS.

Kilka dni temu Gmina Wińsko podjęła uchwałę o wyjściu ze Spółki PCM, tym samym udziałowcami pozostaną Gmina Wołów, Gmina Brzeg Dolny i Powiat Wołowski. Uważam, że o wiele łatwiej byłoby porozumieć się w sprawie szpitala bezpośrednio na linii Wołów - Brzeg Dolny, zwłaszcza, że starosta Janusz Dziarski przez 7 miesięcy swojego urzędowania pokazał, że nie ma pomysłu na uratowanie PCMu.  Głównym z powodów wejścia PPW w koalicję z radnymi z PiS, była wiara w ich przełożenie na decyzje partii rządzącej. Niestety, okazało się, że starosta Janusz Dziarski nie potrafi zdobyć środków na wsparcie szpitala. Znana jest też wszystkim trudna sytuacja szpitali powiatowych w całym kraju, która wynika m.in. z niedoszacowania świadczeń medycznych oraz braku zrekompensowania podwyżek wynagrodzeń, które samorządy wypłaciły pracownikom medycznym.

Jest taka tradycja, że nowym władzom daje się 100 dni na przejęcie obowiązków i opracowanie planów. W sytuacji w jakiej obecnie znajduje się PCM, nie możemy pozwolić sobie na taką zwłokę, gdyż sprawa dotyczy zdrowia i życia mieszkańców, dlatego już dzisiaj mówię: sprawdzam. Nowy Zarząd Powiatu Wołowskiego powinien bezzwłocznie przedstawić gotowy plan na dalsze funkcjonowanie szpitala. Jeśli starosta Janusz Dziarski nie przedstawi takiego planu, to należy rozważyć wariant, w którym każda gmina sama zabezpiecza potrzeby zdrowotne swoich mieszkańców. Choć uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłoby historyczne porozumienie Gminy Wołów z Gminą Brzeg Dolny, to jestem gotowy na wprowadzenie powyższego rozwiązania. Już dziś zapraszam Burmistrza Brzegu Dolnego - Pana Pawła Pirka byśmy wspólnie podjęli działania, które przyczynią się do uratowania Powiatowego Centrum Medycznego.

Obecnie samorządowcy z Brzegu Dolnego mają pełną władzę w powiecie, oznacza to również wzięcie pełnej odpowiedzialności. Czy starosta Janusz Dziarski będzie dla nich wsparciem, czy raczej obciążeniem przekonają się sami. Jedno jest pewne, sytuacja w PCMie nie daje czasu na eksperymenty, a troska o zdrowie naszych mieszkańców powinna być priorytetem w podejmowaniu wszelkich działań.

Burmistrz Gminy Wołów

Dariusz Chmura

Dodano: Środa, 14 sierpnia 2019