Rekrutacja do Obywatelsiego Monitoringu Funduszu Korkowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do monitoringu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: www.siecobywatelska.pl Rekrutacja trwa do 13 listopada.

Fundusz korkowy to wyodrębnione w gminnym budżecie środki, pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol. Przepisy nakazują samorządom w całości wydawać je na przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkotykowym, łagodzenie ich następstw oraz zapobieganie obu zjawiskom.

Fundusz, zwany też niekiedy kapslowym, to ogromne pieniądze - ponad 700 mln zł rocznie (w skali kraju). Jego wysokość w poszczególnych gminach zależy od liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wartości tej sprzedaży. Przykładowo w liczącym ok. 18 tys. mieszkańców Lidzbarku Warmińskim zbliża się do kwoty 50 tys. zł, a w przeszło półtoramilionowej Warszawie - przekracza 40 mln zł rocznie.

Z monitoringów prowadzonych przez Sieć Obywatelską wynika, że fundusz korkowy dość często wykorzystuje się nieefektywnie, a niekiedy nawet wydaje niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Więcej informacji o przedsięwzięciu znajdziecie Państwo tutaj.

 

 

 

 

Dodano: Poniedziałek, 14 października 2013