Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.” orazprojektu zmian załączników do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Dodano: Środa, 25 września 2019