Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Organizacje Spotkanie

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.” oraz projektu zmian załączników do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Termin konsultacji : 25.09.2019 r. - 10.10.2019 r.

Spotkanie konsultacyjne : 8 października 2019 r. , godz. 16:00, sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Wołowie. 

Pliki do pobrania

Dodano: Czwartek, 26 września 2019