Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Bociania i ul. Gołębia, 25/68 Am-51

W Y K A Z

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.

 

Wołów, ul. Bociania i ul. Gołębia

 

Działka niezabudowana nr 25/68 Am 51 o pow. 0,0836 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026387/5

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/178 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości –  52.000,00 zł. + 23 % VAT

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 25.11.2019 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

 MAPA

Dodano: Środa, 02 października 2019