Obwieszczenie Zarządu Koła Łowieckiego "REMIZA"

Książka polowania

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art 42b ust.1e Ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów zawiadamia o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu planowanych polowań zbiorowych. Zarząd Koła Łowieckiego „REMIZA” Wołów, dzierżawca obwodu łowieckiego 94 i 95, informuje o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2019/2020. Kalendarz polowań wg tabeli poniżej.

 

Dodano: Środa, 16 października 2019