Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 r., dot. projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii.

 

 

Dodano: Czwartek, 31 października 2019