Oferta na realizację zadania publicznego pt. "Turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu"

Organizacje Spotkanie

W dniu 12 listopada 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez MKS Odra Lubiąż pt. Turniej piłkarski z okazji 25-lecia klubu.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: patrycja.olech@wolow.pl.

link do oferty: http://bip.wolow.pl/a,19112,informacja-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-zlozonej-w-trybie-19a.html

Ofertę zamieszczono na stronach: www.bip.wolow.pl, www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie. 

Dodano: Czwartek, 14 listopada 2019