Dotacja dla Gminy Wołów na usuwanie azbestu

Azbest - obrazek

Gmina Wołów kolejny raz otrzymała dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – Etap VIII” zrealizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogli w 2019 r. bezpłatnie skorzystać z demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Zadanie wykonane zostało przez firmę Logistyka Odpadów Sp. z o. o., ul. A. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, z którą Gmina Wołów podpisała umowę. Usunięto 30,34 Mg (ton) wyrobów zawierających azbest, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 26 209,44 zł. Usunięte odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku odpadów w m. Małociechowo, gmina Pruszcz. Wysokość przyznanej dotacji wyniosła 21 031,50 zł. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy. Dofinansowanie wynikało z konkursu w ramach priorytetu WFOŚiGW we Wrocławiu: „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych programów usuwania azbestu.”

Dodano: Wtorek, 19 listopada 2019