XVII Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 20.12.2019 r. godz. 13:00

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

                  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  20 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

 

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu  20 grudnia  2019 r.; godz. 13:00

  1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Informacja o podpisaniu  protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26.11.2019r.
  4. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
  5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2020-2032.

2)     budżetu Gminy Wołów na 2020 rok.

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
  4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Piątek, 06 grudnia 2019