Oferty inwestycyjne - grudzień

Szczegółowe informacje o nieruchomościach i procedurach ich sprzedaży można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie – przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerami 71/ 3191315, 71/3191314. Ponadto z wykazami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i z ogłoszeniami o przetargach można zapoznać się na stronie www.bip.wolow.pl, na tablicy ogłoszeń w przebudówce B Ratusza i w prasie lokalnej.

 

Lokalizacja

Nr działki

Pow.

Forma użytkowania

Przeznaczenie terenu w MPZP

Wołow,

ul. T. Kościuszki

10/1 Am 47

23045 mkw

Zabudowana obiektami po gospodarstwie szkolnym

U – teren usług

Wołów, ul. Polna

9/13, 9/11, 9/19, 8/6 Am 25

13977 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołów, ul. Bociania

25/29 Am 51

3587 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Wołow,

ul. M. Skłodowskiej - Curie

25/30 Am 51

3541 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

679/8

13202 mkw

Niezabudowana

AG - Tereny aktywności gospodarczej

Pełczyn

216

1281 mkw

Niezabudowana

P - Tereny działalności przemysłowej

Wołów,

ul. Miła

5/5 Am 46

925 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Słonecznikowa

2/7 Am 23

1321

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/3 Am 51

1388 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania / Sokola

25/33 Am 51

1277 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/35 Am 51

1145 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Sokola

25/36 Am 51

1554 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Skowronkowa

25/52 Am 51

1203 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Krucza

25/53 Am 51

1086 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. J Giedroycia

16/105 Am 50

1290 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. S. Lema

16/104 Am 50

1195 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/14 Am 51

836 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/15 Am 51

 

796 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/17 Am 51

846 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/18 Am 51

 

796 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/19 Am 51

 

851 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/20 Am 51

 

797 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/22 Am 51

 

859 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/23 Am 51

 

796 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/24 Am 51

 

864 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/25 Am 51

 

797 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/27 Am 51

863 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/28 Am 51

 

797 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania i ul. Skowronkowa

25/80 Am 51

 

1030 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/54 Am 51

 

1011 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/55 Am 51

 

1379 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/56 Am 51

 

989 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/57 Am 51

 

989 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/58 Am 51

 

1032 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/59 Am 51

 

917 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/61 Am 51

 

1519 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/62 Am 51

 

999 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/64 Am 51

 

1208 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/65 Am 51

 

1032 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania

25/66 Am 51

 

989 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania i ul. Gołębia

25/67 Am 51

 

1258 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Bociania i ul. Gołębia

25/68 Am 51

 

836 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/69 Am 51

 

864 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/71 Am 51

 

979 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/73 Am 51

 

823 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów

ul. Gołębia

25/74 Am 51

 

922 mkw

Niezabudowana

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wołów,

ul. Składowa

4/2, 5/2, 6/2 Am 32

7768 mkw

Niezabudowana

MNU - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Wołów,

ul. Składowa

11/2 Am 32

2438 mkw

Niezabudowana

MNU - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Boraszyn

53/3

2207 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

53/4

2100 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/7

1147 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Boraszyn

91/8

1294 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Bożeń

35/6

1362 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Dębno

185/2

1109 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Garwół

133/7

1641 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Garwół

133/8

1579 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gliniany

395/6

1390 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Golina

112/4

1900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Golina

112/5

1900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Gródek

62/6

1633 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

191

645 mkw

Zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 220 mkw

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Krzydlina Mała

179

1578 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

88/3

1168 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Lubiąż

284/2

433 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Łososiowice

58/3

1392 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/5

900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/6

975 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Miłcz

202/4

900 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pełczyn

241/6

598 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/4

1300 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Pierusza

40/5

1726 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Rz - tereny rolnicze z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej

Prawików

160/11

1024 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Rataje

103/10

1500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Rataje

103/11

1500 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Siodłkowice

127/4

798 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Sławowice

65/3

1355 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Stary Wołów

228/11

1275 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Uskorz Wielki

268/5

2958 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

73/3

1993 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Wróblewo

73/4

1940 mkw

Niezabudowana

MNR - Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieszkowice

145/2

3595 mkw

Niezabudowana

RM - Tereny zabudowy zagrodowej oraz RŁ- tereny rolnicze

Rataje

103/12

4000 mkw

Niezabudowana

R – tereny rolnicze, uprawy polowe

Dodano: Środa, 11 grudnia 2019