Poprawa jakości powietrza w Osi Doliny Baryczy

herb small

Gmina Wołów pozytywnie przeszła przez ocenę merytoryczną złożonych dokumentów w naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach gospodarki niskoemisyjnej, Działanie 3.3, „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, i wspólnie z pięcioma gminami z terenu OSI Doliny Baryczy: Cieszkowem, Miliczem, Prusicami, Twardogórą, Żmigrodem, jako liderem programu, uzyskała dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Udało się pozyskać ponad 1 300 000na dofinansowania dla grantobiorców z naszej gminy.

Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków dla mieszkańców to I kwartał 2020 roku, po opracowaniu i zatwierdzeniu przez wszystkich partnerów regulaminu dofinansowania.

Dodano: Środa, 11 grudnia 2019