Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie ochrony praw dziecka".

Herb Wołowa

W dniu 25.10.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pt. Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie ochrony praw dziecka". przesłana przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś.  Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Dodano: Wtorek, 29 października 2013