Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

dokumenty

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza otwarty konkurs  na realizację zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku. Termin składania ofert mija 16 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje, treść zarządzenia oraz formularz ofertowy są dostępne na stronie http://bip.wolow.pl/m,351,konkursy.html

W dniu 14 stycznia odbędzie się szkolenie dot. nowych druków umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które obowiązują w konkursach na 2020 r.

 

Zarządzenie nr 2752019 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 19 grudnia 2019 r

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx

Dodano: Piątek, 20 grudnia 2019