Zawiadomienie o naborze wniosków na usuwanie azbestu

Herb Wołowa

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Wołów, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów”, będą mogli skorzystać w 2014 roku z dotacji, na przedsięwzięcie związane z usunięciem azbestu.

W tym celu należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów. Termin składania wniosków do 6 grudnia 2013 roku. Formularze wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej http://www.wolow.pl/ w zakładce „Druki do pobrania”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 319 13 53, 71 319 13 13 lub 71 319 13 12.

Dodano: Czwartek, 31 października 2013