Konsultacje społeczne po wniosku policji

dokumenty

Gmina Wołów w odpowiedzi na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie od 8 do 24 stycznia przeprowadzi konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Wołowa.

Policja zaproponowała miejsce

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie zaproponowała, by na terenie miasta odstąpić w wyznaczonych miejscach od zakazu spożywania alkoholu: "Wyznaczenie miejsc, gdzie spożywanie alkoholu w miejscach publicznych będzie dozwolone może przyczynić się do spadku liczby osób spożywających alkohol w miejscach objętych zakazem, tj. newralgicznych punktach Naszego Miasta takich jak ul. Piastów Śląskich, teren tzw. "Ruskiego Placu" i skwer przy ul. Korzeniowskiego. Wyznaczenie powoływanych miejsc z pewnością wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców". - argumentuje policja w złożonym wniosku. - "Jako jedno z miejsc w Wołowie, gdzie można wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, można wskazać teren pomiędzy ul. Spacerową i ul. Trzebnicką, wzdłuż rzeki Juszki. Obecna w tym miejscu infrastruktura już w chwili obecnej pozwala na swobodne przebywanie tam osób. Znaczne oddalenieod budynków mieszkalnych pozwoli na uniknięcie zakłócania spokoju mieskańców Naszego Miasta".

Oprócz tego komenda wskazała, że z takich rozwiązań korzysta wiele gmin, w tym sąsiędnia Gmina Brzeg Dolny, gdzie na podstawie przegłosowanej uchwały w 2018 roku w sposób kompleksowy zostały wyznaczone miejsca na terenie tamtejszej gminy, gdzie dopuszczalne jest spożywanie alkoholu.

Odpowiedz na pytanie

Konsultacje społeczne będą polegać na wypełnieniu formularza załączonego do powyższego artykułu. Każdy mieszkaniec Gminy Wołów będzie mógł odpowiedzieć na pytanie:

"Czy jesteś za wprowadzeniem odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym pomiędzy ulicami Trzebnicką i Spacerową w Wołowie, obejmującym teren rekreacyjny na działce nr 72/9 AM 36 obręb Wołów, wzdłuż rzeki Juszki?"

Dodatkowo będzie można podzielić się swoimi opiniami, uwagami i propozycjami w zakresie objętym przedmiotem powyższych konsultacji.

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Formularz można:

1) wypełnić w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wołowie,
2) wypełnić i przesłać go pocztą na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów (decyduje data wpływu),
3) wypełnić i przesłać jego skan na adres e-mail konsultacje@wolow.pl .

Link do ogłoszenia o konsultacjach: http://bip.wolow.pl/a,19337,ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych.html?fbclid=IwAR3g-FplxxEVCFCt5OgIiDudecz6V-u7exbgxipX7YTJdkre56jWziKrOxo

Dodano: Wtorek, 07 stycznia 2020