XVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 22.01.2020 r. godz. 13:00

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu  22 stycznia 2020 r.; godz. 13:00

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2019r.
 4. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2019r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 9.12.2019 – 3.01.2020 oraz z wykonania uchwał.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1)     wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów sp. z o.o.

2)     zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

3)     zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

4)     zmiany uchwały nr I/5/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Wołowie

5)     zmiany uchwały nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Czwartek, 16 stycznia 2020